Většina z nás se nikdy nezamyslí nad tím nejhlubším důvodem, kvůli kterému v životě vlastně děláme to, co děláme. Někdo by to mohl nazvat posláním. Já dlouho nebyl výjimkou. Ale uchvátila mě velice práce Simona Sinka, jehož kniha Začněte s proč a proslulá přednáška pro TED inspirovala spoustu lidí po celém světě, aby si právě tuto otázku položili. Poté, co jsem nad tím dlouhé měsíce přemítal a bavil se o tom se svými blízkými, mentory i klienty, jsem konečně dospěl k závěru.

 

Svoboda, radost a hodnota

Co je pro vás v životě nejdůležitější? Když pomineme to primární – zdraví, rodinu, přátele. Jaké hodnoty jsou pro vás nejdůležitější?

Pro mě jsou to tři věci..

  • Svoboda
  • Radost
  • Hodnota

Nesnášel jsem školu. Sedět 7 až 10 hodin v lavici, poslouchat něco, co mě nebaví a v čem jsem především nespatřoval žádný užitek pro to, co jsem chtěl skutečně dělat. Pamatuju si, jak jsem každou přestávku unikal alespoň na pět minut si zakouřit cigaretu a vypustit trochu toho napětí, které ve mně tato institucionální svázanost vyvolávala.

Těšil jsem se, až jednou začnu podnikat, protože právě v podnikání jsem viděl klíč ke svobodě. Tedy k tomu, abych již nikdy více nemusel být někde nebo dělat něco, co ze mě vysává duši. Mnohokrát jsem o tom tehdy mluvil, ačkoliv jsem musel znít idealisticky.

Svobody si cením nade vše. Možnost trávit svůj čas tím, co je pro mě důležité, co mě baví, investovat energii do věcí, ve kterých vidím význam. Ale nejen to. Ke svobodě se mi nevyhnutelně pojí právě i radost a hodnota. Protože k čemu by byla svoboda, pokud ne k prožívání radosti a vytváření hodnoty?

Jinými slovy využít čas a energii k tvorbě, vytváření něčeho, co přináší hodnotu druhým. Když je mi toto v životě umožněno, cítím radost a naplnění.

Mám obrovské štěstí, že se mi života v radosti a svobodě daří dosahovat. Ačkoliv to není vždy jen růžové, v průběhu let se mi podařilo vytvořit životní styl, který si velmi užívám. Dělám to, co mě baví, a nemusím poslouchat žádného šéfa, dodržovat pracovní hodiny nebo nedejbože vykonávat něco, co by bylo proti mé srsti. Mí partneři, klienti a spolupracovníci jsou navíc úžasní lidé, se kterými si rád zajdu i na pivo.

Rád bych, aby podobně svobodný, úspěšný a radostiplný život prožívali všichni lidé. A tak se to trochu překlápí do mého „proč“. Jak by řekl Simon Sinek..

Jaké tedy je má vize či poslání?

„Chci pomáhat lidem úspěšně dělat, co je baví,
co jim přináší svobodu a zároveň vytváří hodnotu pro druhé!“

Což v praxi může znamenat například..

Velké proč v marketingu

Netrvalo dlouho a začal jsem Sinkův přístup uplatňovat i v práci se svými klienty. Proto ve firmách, kde se marketing řeší skutečně do hloubky a je na to prostor, začínáme při tvorbě marketingové strategie třeba i diskusí na téma, co vlastně je to jejich poslání? To velké Proč? To něco, kvůli čemu má smysl to celé realizovat, něco, co spojuje prostá čísla, statistiku, tržby a honbu za ziskem, s něčím hlubším a dalece přínosnějším, než se může na první pohled zdát. A musím přiznat, že tento způsob nahlížení na podnikání tomu všemu dodal úplně jinou úroveň, dal tomu duši.

Nyní příklad.

Jeden z mých klientů je investiční fond, který nabízí zájemcům investiční příležitosti. Hlavní výhoda produktu je jasná a dala by se shrnout takto: Investuj s námi peníze a budeš na nich vydělávat každý měsíc/rok určité procento. To chápe každý. Podobných investičních produktů je na trhu mnoho. Pokud má být náš marketing ale něco více než jen pouhé Monopoly, pouhá maximalizace zisku a pouhá honba za penězi tolik charakteristická pro kapitalismus, pak si musíme položit otázku: Co je naším posláním a proč to celé děláme? Je to jen o penězích?

Dlouhou diskusí s klientem jsme došli k tomu, že skutečně nejde tolik o peníze. Konec konců peníze jsou pouhý nástroj.

Jde nám o svobodu. Možnost výběru. 

Tím, že zájemcům skrze investiční instrumenty pomáháme vytvářet pasivní příjem, tedy zdroj výnosu, který není podložen fyzickou prací nebo nezávisí na pracovní době a stráveném čase, umožňujeme (resp. firma mého klienta umožňuje) lidem získat více svobody pro sebe. Čím větší pasivní příjem člověk má, tím je v životě svobodnější a tím má větší možnost výběru.

Kolikrát jste někoho slyšeli naříkat na svoji práci a na to, že nemá čas na rodinu? A kolikrát to dotyčný završil slovy: Nemám ale na výběr.. Nejspíš hodněkrát.

Klientovy investiční produkty a tím pádem i to, co spolu děláme, má proto poslání jasné. Přinášet lidem více skutečné svobody a možnosti výběru. To v konečném důsledku vede k více radosti v životě, neboť dotyční mohou trávit čas tím, co je baví, nebo se věnovat více svým blízkým.

Jak vidíte, velmi se to shoduje s mým vlastním posláním (viz výše). To je také důvod, proč je mi tento projekt blízký.. A proč jsem s podobnými projekty tolik kompatibilní a upřednostňuji je před ostatními.

Věřím, že každý v sobě může nalézt poslání a že mu to může velmi výrazně pomoci. Nejen v osobním životě, i v práci a podnikání.