Většina z nás se nikdy nezamyslí nad tím primárním, nejhlubším důvodem, kvůli kterému vlastně děláme to, co děláme. Někdo by to mohl nazvat posláním. Já dlouho nebyl výjimkou. Ale uchvátila mě velice práce Simona Sinka, jehož kniha Začněte s proč a proslulá přednáška pro TED inspirovala spoustu lidí po celém světě, aby si právě tuto otázku položili. Poté, co jsem nad tím dlouhé měsíce přemítal a bavil se o tom se svými blízkými, mentory i klienty, jsem konečně dospěl k závěru.

Dnes již mám ujasněné své Velké Proč, poslání mé práce a činností a z toho vycházející vizi. O tom se dnes chci rozepsat.

Svoboda, radost a hodnota

Nesnášel jsem školu. Sedět 7 až 10 hodin v lavici, poslouchat něco, co mě nebaví a v čem jsem především nespatřoval žádný užitek pro to, co jsem chtěl skutečně dělat. (Podnikat. A to už od útlého věku.) Těšil jsem se, až jednou s podnikáním začnu, abych si pro sebe dokázal vytvořit právě to, co je mi na podnikání tolik blízké – svobodu, a již nikdy více nemusel být někde nebo dělat něco, co ze mě vysává duši.

Svobody si totiž cením nade vše. Možnost trávit každý den tím, co je pro mě důležité, co mě baví, investovat energii do věcí, ve kterých vidím význam. To znamená také tvořit něco, co přináší hodnotu druhým. Když je mi toto v životě umožněno, cítím radost a naplnění. S tím samozřejmě souvisí i finanční úspěch. Bez peněz by takto žít nebylo možné!

Mám obrovské štěstí, že se mi takový životní styl v průběhu let podařilo vytvořit. Rád bych, aby podobně svobodný, úspěšný a radostiplný život prožívali všichni lidé. A tak se to pak překlápí do mého Velkého Proč:

„Chci pomáhat lidem úspěšně dělat, co je baví,
co jim přináší svobodu a zároveň vytváří hodnotu pro druhé!“

Což v praxi znamená…

  • Marketing pro firmy: Dělám marketing především pro takové firmy, které vytváří hodně hodnoty pro společnost. A v rámci mého marketingového řízení je chci dovést k úspěchu, aby jejich majitelům toto podnikání přinášelo radost a svobodu (peníze), o což se pak mohou podělit zase se svými blízkými, rodinou i zaměstnanci. Toto je můj hlavní zdroj příjmu. Viz mé služby..
  • Konzultace pro lidi: Kromě toho ale pomáhám i začínajícím podnikatelům. Těm, kteří si své podnikání teprve chtějí vybudovat a vytvořit si pro sebe (a svoji rodinu) svobodný život plný radosti a zadostiučinění. Ačkoliv nemám nic, co bych jim prodal, poskytuji jim bezplatné konzultace nebo přátelský mentoring ve volném čase. Nesmírně mě to baví. Kontakt..
  • Vize do budoucna: Tyto své hodnoty chci v mém podnikání i v dalších letech výrazně posilovat a zpřítomňovat. To znamená, že mimo jiné mám v plánu i tvorbu rozsáhlého edukativního obsahu (články, ebooky, videa), který chci zdarma poskytnout veřejnosti a co nejvíce lidem, kteří se snaží o svůj úspěch a získání svobody.. A kterým by mé znalosti marketingu, businessu a prodeje mohly pomoci to uskutečnit.

Velké Proč v marketingu

Netrvalo dlouho a začal jsem Sinkův přístup uplatňovat i v práci se svými klienty. Proto ve firmách, kde se marketing řeší skutečně do hloubky a je na to prostor, nezřídka začínáme při tvorbě marketingové strategie diskusí na téma, co vlastně je to jejich poslání? To Velké Proč? To něco, kvůli čemu má smysl to celé realizovat, něco, co spojuje prostá čísla, statistiku, tržby a honbu za ziskem, s něčím hlubším a dalece přínosnějším, než se může na první pohled zdát. A musím přiznat, že tento způsob nahlížení na podnikání tomu všemu dodal úplně jinou úroveň, dal tomu duši.

Nyní příklad.

Jeden z mých klientů je investiční fond, který nabízí zájemcům investiční příležitosti. Hlavní výhoda produktu je jasná a dala by se shrnout takto: Investuj s námi peníze a budeš na nich vydělávat každý měsíc/rok určité procento. To chápe každý. Podobných investičních produktů je na trhu mnoho. Pokud má být náš marketing ale něco více než jen pouhé Monopoly, pouhá maximalizace zisku a pouhá honba za penězi tolik charakteristická pro kapitalismus, pak si musíme položit otázku: Co je naším posláním a proč to celé děláme? Je to jen o penězích?

Dlouhou diskusí s klientem jsme došli k tomu, že skutečně nejde tolik o peníze. Konec konců peníze jsou pouhý nástroj.

Jde nám o svobodu. Možnost výběru. 

Tím, že zájemcům skrze investiční instrumenty pomáháme vytvářet pasivní příjem, tedy zdroj výnosu, který není podložen fyzickou prací nebo nezávisí na pracovní době a stráveném čase, umožňujeme (resp. firma mého klienta umožňuje) lidem získat více svobody pro sebe. Čím větší pasivní příjem člověk má, tím je v životě svobodnější a tím má větší možnost výběru.

Kolikrát jste někoho slyšeli naříkat na svoji práci a na to, že nemá čas na rodinu? A kolikrát to dotyčný završil slovy: Nemám ale na výběr.. Nejspíš hodněkrát.

Klientovy investiční produkty a tím pádem i to, co spolu děláme, má proto poslání jasné. Přinášet lidem více skutečné svobody a možnosti výběru. To v konečném důsledku vede k více radosti v životě, neboť dotyční mohou trávit čas tím, co je baví, nebo se věnovat více svým blízkým.

Jak vidíte, velmi se to shoduje s mým vlastním posláním (viz výše). To je také důvod, proč je mi tento projekt blízký.. A proč jsem s podobnými projekty tolik kompatibilní a upřednostňuji je před ostatními.

Věřím, že každý v sobě může nalézt poslání a že mu to může velmi výrazně pomoci. Nejen v osobním životě, i v práci a podnikání.